Loading...

- กิจกรรมเพื่อสังคม-ศาสนา ปี 2553

 

*** ติดต่อขอรับหนังสือธรรมะ และซีดีธรรมะฟรี! ได้ที่ 089-986 8855 ***

*** หรืออีเมล์ขอมาได้ที่ thaibsy999@gmail.com ***  

BSY กิจกรรมเพื่อสังคม-ศาสนา ปี 2548-2552  ปี 2553  ปี 2554  ปี 2555  

--- BSY กิจกรรมเพื่อสังคม-ศาสนา ปี 2553 ---

ธ.ค. 53    ร่วมสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล แผนกสามัญศึกษา

ธ.ค. 53    ถวายเครื่องเขียน และทุนการศึกษาเณร 100 รูป วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

ธ.ค. 53    ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารอริยภูมิ เพื่อเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม และห้องน้ำ เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรม วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)

ธ.ค. 53    ร่วมสร้างพระประธาน กุฏิสงฆ์ สุขา วัดป่าบ้านดู่ จ.ยโสธร

ธ.ค. 53    เพื่อสมทบทุนสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ อาศรมธรรมจาริกบ้านแพะ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ธ.ค. 53    ร่วมสร้างพระเจดีย์ วัดสว่างอารมณ์ จ.ตาก

พ.ย. 53    บริจาคหนังสือนิตยสาร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์

พ.ย. 53    ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดหนองเชียงทูน จ.ศรีสะเกษ

พ.ย. 53    ร่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้างมหาวิหารวัดอัมพวัน จ.อุบลราชธานี

พ.ย. 53    ร่วมทำบุญผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบ้านยางน้อย จ.อุบลราชธานี

พ.ย. 53    ร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถและศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดแก้วนอก จ.อยุธยา

พ.ย. 53    เป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถ วัดป่าปานอุทิศวนาราม จ.อุดรธานี

พ.ย. 53    ร่วมสมทบทุนมูลนิธิซีเมนต์ไทย

ต.ค. 53    ร่วมสร้างพระเจดีย์บนดอยที่บ้านแพะ จ.ตาก

ต.ค. 53    ร่วมสร้างพระประธานถวายวัดป่าแก้วชุมพล จ.ยโสธร

ต.ค. 53    ร่วมสร้างวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วัดถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่

ต.ค. 53    ร่วมสมทบทุนค่ายาผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรัง

ก.ค. 53    ร่วมบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้ว และที่เปิดน้ำอัดลม เพื่อทำขาเทียม มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มี.ค. 53    ร่วมอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน วัดพระธาตุจอมกิตติ จ.เชียงใหม่

ก.พ. 53    เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาเอนกประสงค์และกุฏิ วัดป่าปานอุทิศวนาราม จ.อุดรธานี

ม.ค. 53    ร่วมสมทบทุน บัญชีกองทุนคนไทยช่วยผู้ประสบภัยชาวเฮติ โดยนายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา

ม.ค. 53    ร่วมสมทบทุนทำแผ่นศิลาแกะสลักคำอธิษฐาน ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ