Loading...

- โนนิ กับการเพิ่มพูนสุขภาพ: สุขภาพจิต, ความผาสุข, การสร้างกล้ามเนื้อ และเพิ่มพลังทางเพศ By Dr.Neil Solomon

โนนิกับการเพิ่มพูนสุขภาพ - สุขภาพจิต

ความผาสุข การสร้างกล้ามเนื้อ

และเพิ่มพลังทางเพศ

By Dr.Neil Solomon

 

 

เนื่องจากความสามารถของระบบเซลล์เพิ่มพูนขึ้น noni ไม่เพียงแต่ช่วยคนที่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บไข้เท่านั้น แต่ทำให้เรามีสุขภาพดี ผลดีที่เกิดจากสุขภาพดีขึ้นก็คือ สุขภาพจิต ความผาสุข กล้ามเนื้อแข็งแรงเพิ่มขึ้นและส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศ ต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลจากการสำรวจคน 20,000 คน (รวบรวมมาจากนัก สุขภาพกว่า 200 คน)

- ในการสำรวจคน 4,615 คน ที่บริโภคน้ำ noni เพื่อช่วย สุขภาพจิต 73% รายงานว่าได้ผลดีปริมาณเฉลี่ยที่คนเหล่านี้ดื่ม noni คือวันละ 2 ออนซ์

- สำรวจคน 6,564 คนที่บริโภคน้ำ noni เพื่อช่วยให้มีสุขภาพดีทั้งหมด มี 80% ที่รายงานว่าได้ผลดีปริมาณเฉลี่ยของน้ำ Noni ที่คน 80% ที่รายงานผลดีคือ วันละ 2 ออนซ์

- สำรวจคน 1,006 คน ที่บริโภคน้ำ noni เพื่อช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อ 69% รายงานผลดีปริมาณเฉลี่ยที่ใช้น้ำ noni คือวันละ 2 ออนซ์

- สำรวจคน 2,484 คน ที่บริโภคน้ำ noni เพื่อช่วยส่งเสริม เกี่ยวกับเรื่องเพศ 83% รายงานผลดีปริมาณเฉลี่ยที่คน 83% ใช้ noni คือดื่มวันละ 2 ออนซ์

 

ประสบการณ์เพิ่มเติม

“การเรียนของเขาดีขึ้น” Sherri and Zachary Lipps

ในเดือนกันยายน 1998 ลูกชายอายุ 8 ขวบ ของข้าพเจ้า ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นพังผืดงอกที่ปลอกประสาท โรคนี้คือมีก้อนเนื้อ งอกในเส้นประสาทและกระดูกตลอดทั่วร่างกาย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาเข้าสู่วัยแรกรุ่น เราต้องไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ไกลออกไปถึง 500 ไมล์ แพทย์บอกว่าโรคนี้เราต้องระวังในเรื่องความสนใจบกพร่องผิดปกติ (ADD) เราจึงต้องประชุมกับครูของเขา ครูเป็นคนสำคัญที่เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงในการเรียนของเขา สมาธิและพฤติกรรม ที่เนื่องจากมีความสนใจบกพร่องผิดปกติ (ADD) หรือความสนใจบกพร่องร่วมกับอาการอยู่ไม่สุข อาจเริ่มแสดงออกเราได้รับการเตือนว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะกลายเป็นปัญญาอ่อนได้

ในเดือนพฤศจิกายน 1998 เพื่อนหญิงของข้าพเจ้าได้แนะนำให้รู้จัก Noni ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดขึ้น ข้าพเจ้าเริ่มให้ลูกชายดื่มน้ำ noni 1 ออนซ์ทุกเช้า ข้าพเจ้าก็ดื่มเองด้วย ข้าพเจ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นไมเกรนมา 20 ปี เป็นทุกสัปดาห์ เมื่อข้าพเจ้าดื่ม noni ไม เกรนหายไป ข้าพเจ้าตื่นเต้นมากเมื่อลูกชายได้รับรายงาน เทอมที่สองจากโรงเรียน เกรดทั้งหมดเริ่มเพิ่มขึ้น จากที่ได้เกรดซี กลับเป็นเกรดบี และเกรดบีกลายเป็นเกรดเอ เขาได้เลื่อนไปอยู่ในกลุ่มอ่านที่สุดยอดในชั้นเรียน ข้าพเจ้าไม่อยากจะเชื่อ เขามีสมาธิในการทำการบ้านอย่างไม่น่าเชื่อ เราไม่ทะเลาะกันทุกวันเหมือนอย่างที่เคยในอดีต เขานั่งลงทำการบ้านทุกวันโดยไม่บ่น นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากสำหรับเขา ต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องทะเลาะกัน 2 ชั่วโมงทุกวัน เราได้รับใบรายงานผลการเรียนเทอมที่สี่เขาได้เกรดบีวิชาเดียว นอกนั้นเอหมด ข้าพเจ้าไม่อยากจะเชื่อเราภูมิใจในตัวเขามาก

Noni เปลี่ยนชีวิตของเรา และให้เราเห็นอนาคตของลูกชายในทางบวก น้ำ noni ไม่ได้รักษาโรค แต่เราหวังว่าตลอดเวลาที่ยังดื่มน้ำ noni ลูกชายของข้าพเจ้าจะสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ โดยปราศจากปัญหา ขอบคุณ noni ที่เปลี่ยนชีวิตของเขา

 

เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ซึ่งรู้สึกว่าร่างกายของเธอเสียไปหมดแล้วจนกระทั่งเธอมาดื่มน้ำ noni

“ฉันรู้สึกดีขึ้นเพราะ noni” Ann Moron

ปัญหาเจ็บป่วยเริ่มเมื่อหลายปีมาแล้วเมื่อถูกแมวกัด ความยุ่งยากลำบากของฉันคงเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งฉันเป็นคนที่นอนบนเตียงตลอด ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ

แมวกัด นำมาซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ โลหิตจาง (Rickettsia) สุขภาพของฉันจากแย่กลายเป็นแย่มาก ในปี 1992 ฉันลื่นหกล้มบาดเจ็บที่เข่าซ้ายและหลังส่วนล่าง ฉันมี bulging disc และ ทุกข์ทรมานบ่อยๆ จากการปวดสะโพก

ปีต่อมา 1993 ฉัน ถูกผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นเข่า และต้องใส่หมุดในเข่าข้างซ้าย ขณะที่อยู่ในห้องพักฟื้น ความดันตกและเป็นโรคหัวใจ หลังผ่าตัดต้องอยู่โรงพยาบาล 2 สัปดาห์ ขณะนั้นตับของฉันทำงานผิดปกติ ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นอาการเหนื่อยเพลียเรื้อรัง ปี 1994 ได้ รับการวินิจฉัยเป็นโรคที่เกิดกับต่อมน้ำเหลืองและม้าม หลังจากที่ต้องทำเคมีบำบัดและฉายแสงมาก จึงเกิดอาการอักเสบในต่อมน้ำลายซึ่งต้องตัดทิ้ง ฉันไม่ถูกกับวิตามินซีจนในที่สุดฉันก็เป็นโรคแพ้วิตามินซี เหงือกของฉันเริ่มหด และกระดูกในเหงือกหายไป 50% ฉันไม่สามารถผลิตน้ำลายออกมาเพื่อขับไล่เชื้อโรค

อาการเหนื่อยเพลียเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉันเป็นโรคไซนัสอักเสบ แพ้สารเคมี ตาบอดเวลากลางคืน นอนไม่หลับ การอ่านหนังสือไม่เข้าใจ ความจำระยะสั้นไม่ดี มีอาการวิตกกังวล มีความลำบากในการพูดคำศัพท์ โรคโลหิตจาง น้ำตาลต่ำและความสนใจบกพร่องผิดปกติ ฉันเคยมี IQ280 เวลานี้เหลือ IQ85

เดือนเมษายน 1996 การตรวจโรคพบมีผลบวกของ Epstein Barr วัณโรคผิวหนัง Rocky Mountain Spotter Fever และ Can­dida Albicans การ พูดของฉันไม่ขัดและมีอาการไข้ซูบซีดและผอมลง ฉันได้รับการสั่งผ่ามากมายและได้ยาวิตามินเต็มที่ ประกันสุขภาพของฉันยกเลิกไป (สามีของฉันก็ทิ้งไปด้วย) ความปลอดภัยของฉันอ่อนล้าไปหมด

เมื่อเพื่อนมาบอกเกี่ยวกับ noni ฉันพูดว่ามันเสียเวลาเปล่า ฉันกำลังจะตายแต่ฉันไม่ฆ่าตัวตายหรอก หลังจากมีคนอีกคนหนึ่งเดินทางมาไกลถึง 140 ไมล์เพื่อเอาน้ำ noni มาส่ง ฉันจึงตัดสินใจลอง ฉันดื่ม 2 ออนซ์ สิ่งที่ทำให้ฉันพิศวงคือ ภายใน 15 นาที ฉันมีน้ำมูกไหลและไซนัสด้านขวาก็ไม่ตัน ในวันที่สามฉันมีพยาธิลำไส้ออกมาเป็นพยาธิปากขอและพยาธิใบไม้ วันที่ 5 ฉันมีกำลังแข็งแรงขึ้น ไม่เจ็บข้อและร่างกายที่อ้วนพองหายไป

หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ ฉันมีนัดไปตรวจเลือด หมอของฉันเขารู้สึกว่าต้องมีอะไรผิดพลาดเขาให้ฉันตรวจใหม่อีก ผลเหมือนเดิม คือ Epstein Barr ลบ HH6 ลบ Candida Albicans ลบ และวัณโรค ผิวหนังตามเส้น ฉันยังคงมีโรคที่เกิดกับต่อมน้ำเหลืองและม้ามอยู่

ฉันตัดสินใจเพิ่มน้ำ noni เป็น 4 ออนซ์ 3 เวลาดื่มวันละ 12 ออนซ์ ทุกวันนี้ไม่มีโรคต่อมน้ำเหลืองและม้ามแล้วน้ำหนัก 130 ปอนด์ ระบบภูมิคุ้มกันทำงานปกติ และฉันไม่มีอาการโลหิตจางอีกต่อไป ฉันมีอาการดีขึ้นในเวลาไม่กี่เดือน เมื่อดื่ม noni


รายการสินค้า BSY

BSY0070 เอ็นไซม์ โนนิ ชะลอและป้องกันโรคเสื่อมของร่างกาย (BSY Enzyme Noni)

รหัสสินค้า: BSY0070

ราคา: 700.00 บาท

เอ็นไซม์ โนนิ ชะลอโรคเสื่อมของร่างกาย (BSY Enzyme N oni) 1 ขวด 50ml. ราคาโปรโมชั่น 700 บาท (จากปกติ 1300 บาท)   2 ขวด 50ml. ราคาโปรโมชั่น 1300 บาท (จากปกติ 2500 บาท)   โทรสั่งสินค้า:  089-986...[more]