Loading...

- โนนิ กับเบาหวาน (Diabetes) By Dr.Neil Solomon M.D., Phd.

 

โนนิ กับเบาหวาน (Diabetes)

By Dr.Neil Solomon M.D., Phd.

 

หลายคนคงประหลาดใจที่ทราบว่าโรคเบาหวาน คร่าชีวิตคนเป็นอันดับ 3 ของประเทศต่อจากโรคหัวใจและมะเร็ง ผลที่เกิดของโรคเบาหวานหลายอย่างที่สามารถควบคุมได้ ในขณะที่โรครักษาให้หายไม่ได้ การศึกษาวิจัยแสดงว่าการที่จะทำให้นํ้าตาลในเลือด ให้ใกล้เคียงเป็นปกติ เพื่อลดเบาหวานต้องใช้เวลานาน

ร่างกายของผู้ที่เป็นเบาหวานจะไม่สามารถเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน สาเหตุของปัญหาคือ การผลิตและการใช้ฮอร์โมน ที่เรียกว่า อินซูลิน เบต้าเซลล์ในตับอ่อนผลิตอินซูลิน มีโรคเบาหวาน สองชนิด ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

ชนิดที่ 1 ร่างกายผลิตอินซูลินน้อย หรือไม่มีเลย ซึ่งมักจะเป็นเบาหวานในวัยเด็ก เพราะมันมักจะเริ่มตั้งแต่อายุน้อยและรุนแรงมากกว่า และ

ชนิดที่ 2 ร่างกายผลิตอินซูลินเพียงพอ (บางครั้งมากเกินไป) แต่อินซูลินไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ของ ร่างกายเพียงพอที่จะสลายนํ้าตาลให้เป็นพลังงาน ในชนิดที่ 2 นี้ ร่างกายมีความลำบากในการใช้ไขมันและโปรตีนอย่างถูกต้อง ชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่สามัญ ที่มีอยู่เกือบ 90% ของโรคเบาหวาน

เบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 มีอาการบางอย่างคล้ายกัน ได้แก่ ขาดพละกำลัง, หิวง่ายมากขึ้น, น้ำหนักลด, ปัสสาวะบ่อย, กระหายน้ำมาก, สายตามัว, คลื่นไส้, เจ็บท้อง และอ่อนแอ

เราทราบว่าโรคเบาหวาน เป็นกรรมพันธุ์หรือสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ ไม่แน่ใจถึงสาเหตุที่แท้จริง นอกจากแน่ใจว่าโรคนี้อาจเป็นผลของการทำหน้าที่ผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกัน

การวิจัยได้แสดงว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกัน เริ่มต้นด้วยตัวของมันเองอาจเป็นผลของภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติ อาจเป็นเหตุไปลบล้าง เซลล์เบต้าของตับอ่อนให้หมดไป หรือทำให้จำนวนเซลล์เบต้าที่ทำหน้าที่ลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบต่ออินซูลินของร่างกาย อย่างไรก็ตามถ้าระบบภูมิคุ้มกันสามารถต่อสู้ใด้ ความสมบูรณ์ของอินซูลินในร่างกาย ก็จะยังคงอยู่

ปัจจุบัน การตรวจสอบทำได้ละเอียดมากขึ้น สามารถตรวจพบความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในเลือดได้ ให้เห็นอาการโรคเบาหวานได้ล่วงหน้าในผู้ใหญ่บางคน การที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกทำลายอาจแสดงให้เห็นก่อนเกิดอาการ โรคเบาหวานเป็นปีๆ เรียกเวลานี้ว่า “ขั้นก่อนเป็นเบาหวาน” ขั้นนี้หรือขั้นที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกทำลาย สามารถพบในโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น ต่อมไทรอยด์อักเสบ และต่อมหมวกไตบกพร่อง

ในปี 1960 ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ที่คณะแพทย์ที่ Johns Hopkins และเป็นสมาชิกของทีมวิจัย Schmidt's Syndrome ทีมนี้ประกอบด้วย แพทย์หลายคนจากโรงพยาบาล Johns Hopkins เช่น Dr. A.M. Harvey, Dr. lvan L. Bennett, Dr.Charles C. Carpenter และอีกหลายคนทีมของเราได้พบคนไข้จำนวนมากที่เป็น Schmidt's Syndrom ไม่เพียง แต่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสู้กับต่อมหมวกไต และไทรอยด์ แต่ยังต่อสู้กับเบต้าเซลล์ในตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินด้วย

ข้าพเจ้าเชื่อว่า Noni มีผลต่อตับอ่อน และระบบภูมิคุ้มกัน การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ แสดงให้เห็นว่า Noni อาจช่วยส่งเสริมสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกัน โดยสนับสนุนระบบที่ทำงานอยู่แล้วหรือกระตุ้นระบบที่ทำงานเฉื่อยชา อย่างที่ได้บรรยายไว้แต่ต้นที่เชื่อว่า Noni จะทำหน้าที่เป็น adaptogen ซึ่ง สามารถช่วยให้เซลล์ “ป่วย” สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อนำมาใช้กับโรคเบาหวาน จึงช่วยการทำงานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนให้ทำงานเป็นปกติ หรือช่วยให้เซลล์เหล่านี้รับและใช้กลูโคสในเลือด

 

สรุปว่า Noni ช่วยบรรเทาอาการโรคเบาหวาน จากการที่มันสามารถกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสาร scopoletin และผลิต nitric oxide ทางอ้อม ทั้งสองนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการลดอาการ การไหลเวียนของเลือดไม่ดี และปัญหาสายตา

 

เมื่อมีนํ้าตาลสูง จึงจำเป็นต้องลดน้ำตาลในอาหารที่บริโภค การดึ่มนํ้า Noni สำหรับเบาหวานจะต้องค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย ต้องจำไว้ว่า น้ำ TAHITIAN NONI® เป็น อาหารธรรมชาติ มันไม่เปลี่ยน ระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าน้ำผลไม้อึ่นๆ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกวันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยการเช็คนํ้าตาลในเลือดตอนเช้าและเช็คอีกทีในตอนบ่าย (ประมาณ 4 โมงเย็น) เพื่อดูการสันดาบของนํ้าตาล และปฏิกิริยาตอบสนองต่อน้ำ Noni หรืออะไรก็ตามที่ท่านบริโภคเข้าไป

โปรดทราบว่า เบาหวานชนิดที่ 1 ไม่ควรใข้นํ้า Noni ทดแทนการฉีดอินซูลิน โดยจะต้องทำภายใต้การแนะนำของแพทย์

จากการสำรวจของข้าพเจ้า คนที่เป็นเบาหวาน 4,634 คน ที่ดึ่มน้ำ Noni 83% รายงานว่าอาการโรคเบาหวานลดน้อยลง

ปริมาณการใช้ Noni ปริมาณเฉลี่ยที่คน 83% ใช้ได้ผลดีคือ 3 ออนซ์ต่อวัน

“ผู้มีความสุขคนหนึ่ง” Karen Rzewnicki

ดิฉันเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มากว่า 29 ปี ต้องฉีดอินซูลิน วันละ 3 เข็ม ทุกวันเป็นเวลา 10 ปีมาแล้ว ดิฉันต้องตรวจ นํ้าตาลในเลือดวันละ 4 ครั้ง ดิฉันยังห่างไกลจากคำว่า “ควบคุมได้”ปกติน้ำตาลในเลือดของดิฉันสูงมาก (200 ถึง 300+) และเคยต่ำ ที่สุดถึง 23 ทำให้หมดสติไป นํ้าตาลปกติของดิฉันควรเป็น 150-180 ตัวเลขเหล่านี้ แพทย์ส่วนใหญ่และห้องทดลอง ไม่เรียกว่า ปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดปกติสำหรับคนส่วนมากคือ70-110 มก./DL

เดี๋ยวนี้ดิฉันดื่มน้ำ Noni มา 5 สัปดาห์ ตามคำแนะนำของ Gene Dillman's 2 สัปดาห์แรกดื่ม 4 ออนซ์/วัน มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่นํ้าตาลต่ำมากในระหว่างนี้และยังมีสูงหนึ่งครั้ง ตัวเลขที่อ่านได้จากการตรวจเช็ค ส่วนใหญ่ แล้วเป็นที่ยอมร้บได้มากกว่าแต่ก่อน ตัวเลข 120-180 มีบ่อยกว่าเมื่อก่อน และนี่ต้องเนื่องจากน้ำ Noni เพราะดิฉันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างอึ่นไม่ว่าเป็นอาหาร การทำกิจกรรม ถ้าสิ่งนี้ยังคงดีต่อไป ดิฉันจะเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่ง

รายการสินค้า BSY

BSY0070 เอ็นไซม์ โนนิ ชะลอและป้องกันโรคเสื่อมของร่างกาย (BSY Enzyme Noni)

รหัสสินค้า: BSY0070

ราคา: 700.00 บาท

เอ็นไซม์ โนนิ ชะลอโรคเสื่อมของร่างกาย (BSY Enzyme N oni) 1 ขวด 50ml. ราคาโปรโมชั่น 700 บาท (จากปกติ 1300 บาท)   2 ขวด 50ml. ราคาโปรโมชั่น 1300 บาท (จากปกติ 2500 บาท)   โทรสั่งสินค้า:  089-986...[more]