Loading...

* HGH เราจะทำให้ร่างกายหลั่ง หรือจะยอมเสียชีวิตก่อนวัยอันควร?

HGH เราจะทำให้ร่างกายหลั่งหรือจะยอมเสียชีวิตก่อนวัยอันควร?

ขณะที่ HGH ลดลง สภาวะการแก่ตัวจะเพิ่มขึ้น โดยสัมพันธ์กับอาการเหล่านี้

- ผมหงอกก่อนวัย

- พลังงานถดถอย

- สมรรถภาพทางเพศเสื่อม

- ไขมันเพิ่มขึ้น

- กระดูกพรุน

- โรคหัวใจ และหลอดเลือด

- และอื่นๆ

คนหนุ่มสาวที่มีระดับ GH ที่ต่ำก็จะมีอาการเหล่านี้ได้เช่นกัน

HGH เป็นฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อเช่นเดียวกับ เทสโทสเตอโรน เอสโตรเจน เมลาโธนิน และ DHEA ฮอร์โมนเหล่านี้จะลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้น แต่วิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจว่า เราจะพัฒนาอาการของคนแก่เมื่อ HGH ลดลง ความจริงก็คือ คนอายุ 60 ปี จะผลิต HGH ได้เพียง 1/4 ของปริมาณที่ผลิตได้ในคนหนุ่มอายุ 20 ปี

GH จะถูกหลั่งในชั่วโมงแรกหลังจากเราหลับสนิท และจะถูกส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนเป็น สารที่มีหน้าที่คล้ายอินซูลิน (Insulin like growth factor-1 หรือ IHG-1) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โซมาโตเมดิน (Somatomedin)

IGF-1 ส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญกลูโคส กระตุ้นระบบภูมิต้านทานและเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ ที่คือผลที่คล้ายกับการทำงานของอินซูลิน และนี่คือสาเหตุว่าทำไม IGF-1 จึงมีประโยชน์คล้ายกับ HGH

ต่อมใต้สมองจะหลั่ง HGH ก็ต่อเมื่อถูกกระตุ้นและผลเช่นนี้ก็เกิดขึ้นได้แม้ในคนแก่ สารต่างๆ เหล่านี้เช่น Arginine Ornithine Lysine Glutamine OKG Glycine Niacin GHB และการอดอาหาร มีผลในการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่ง HGH ซึ่งส่งผลให้ร่างกายต่อต้านเชื้อโรคและชลอความแก่ได้