Loading...

- กิจกรรมเพื่อสังคม-ศาสนา

 

*** ติดต่อขอรับหนังสือธรรมะ และซีดีธรรมะฟรี! ได้ที่ 089-986 8855 ***

*** หรืออีเมล์ขอมาได้ที่ thaibsy999@gmail.com *** 

BSY กิจกรรมเพื่อสังคม-ศาสนา  ปี 2548-2552  ปี 2553  ปี 2554  ปี 2555

--- BSY กิจกรรมเพื่อสังคม-ศาสนา ปี 2555 ---

พ.ย. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ "วิปัสสนาชีวิต" โดย พระอาจารย์วีระนนท์ วีรนนฺโท

พ.ย. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี

พ.ย. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดหนองเชียงทูน จ.ศรีสะเกษ

พ.ย. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถ วัดป่าปานอุทิศวนาราม จ.อุดรธานี

พ.ย. 55   ร่วมฟื้นฟู หอพระไตรปิฏก วัดธรรมมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา หลังเกิดอุทกภัยปลายปี 2554

พ.ย. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดหนองคูน้อย จ.มหาสารคาม

พ.ย. 55   ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ฯ พระธรรมมงคลญาณ

พ.ย. 55   ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ "เด็กหญิงพิมพวดี" เล่าจากประสบการณ์ทางวิญญาณของนายแพทย์อาจินต์ บุญยเกตุ

พ.ย. 55   ร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดโคกหิรัญ จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ย. 55   ร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างพระพุทธสีหไสยาสน์ ความยาว 148 ม. วัดป่าสว่างบุญ จ.สระบุรี

พ.ย. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถ ณ สำนักสงฆ์คลองเจ๊ก จ.นนทบุรี

พ.ย. 55   ร่วมสมทบทุนในการเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

พ.ย. 55   ร่วมทำบุญสร้างพระประธานองค์ใหญ่ (ปางประธานพร) วัดโต่งโต้น จ.นครราชสีมา

ต.ค. 55   ร่วมสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล แผนกสามัญศึกษา

ต.ค. 55   ร่วมทำบุญถวายปัจจัยบำรุงพระศาสนา วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

ต.ค. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และร่วมสร้างเมรุเผาศพ วัดห้วยตูมสุทธาวาส จ.เพชรบูรณ์

ก.ย. 55   ร่วมถวายอาจาริยบูชา ในการแสดงธรรม โดยพระมิตซูโอะ คเวสโก

ก.ย. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกกระต่ายทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

ก.ย. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และร่วมสร้างเมรุเผาศพ วัดห้วยตูมสุทธาวาส จ.เพชรบูรณ์

ก.ย. 55   ร่วมทำบุญปล่อยวัว วัดป่าเจริญราช เพื่อนำไปมอบให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี

ก.ย. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี "โครงการช่วยน้องมีอาคารเรียนหนีน้ำ" โรงเรียนวัดนราภิรมย์ จ.นครปฐม

ก.ย. 55   ร่วมพิมพ์หนังสือ "พ้นทุกข์ด้วยตนเอง" โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ก.ย. 55   ร่วมทำบุญถวายปัจจัยบำรุงพระศาสนาในการแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระภาสกร ภูริวฑุฒโน (ภาวิไล)

ก.ย. 55   ร่วมทำบุญถวายปัจจัย วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

ก.ย. 55   ร่วมสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน วัดหนองเชียงทูน จ.ศรีสะเกษ

ส.ค. 55   ร่วมฟื้นฟู สำนักแม่ชี วัดพระญาติการาม หลังเกิดอุทกภัยปลายปี 2554

ส.ค. 55   ร่วมทำบุญโครงการสร้างโรงครัวผู้จาริกบุญ มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

ส.ค. 55   ร่วมสร้างบันไดขึ้นพระอุโบสถ วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี

ก.ค. 55   ร่วมบุญสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ก.ค. 55   ร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์บันได วิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

ก.ค. 55   ร่วมสบทบทุนสร้าง "พระมหาธาตุเจดีย์" วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย

ก.ค. 55   ร่วมทำบุญโครงการพระสัมฆราชบูชาพระชันษาครบ 101 ปี เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ จ.กาญจนบุรี

ก.ค. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดคีรีวิหาร จ.ตราด

ก.ค. 55   ร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างอาคาร "สาวิกาสิกขาลัย"

ก.ค. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดจุลกฐิน "เพื่อการก่อสร้างอุโบสถ มหาอุตม์" วัดหนองว่านเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา

มิ.ย. 55   บริจาคเครื่องสำอางค์ แผนกนิติเวช (บริจาคเครื่องสำอางแต่งศพ) โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

มิ.ย. 55   ร่วมสมทบทุน กองทุนเรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อลมหายใจ

มิ.ย. 55   ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์พระธาตุ วัดลุง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พ.ค. 55   ร่วมสมทบทุนสนับสนุนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (Foundation for Children with Disabilities)

พ.ค. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดิน ณ วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี

พ.ค. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระอุโบสถ วัดป่าปานอุทิศวนาราม จ.อุดรธานี

เม.ย. 55  ร่วมสมทบทุนสร้างกุฏิกรรมฐาน ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 16 ห้อง ณ วัดสามขา (ชัยมงคล) จ.ร้อยเอ็ด

เม.ย. 55  ถวายผ้าปูนอน ปัจจัย วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

เม.ย. 55  ถวายสังฆทาน เครื่องอุปโภค-บริโภค แด่นักปฏิบัติกรรมฐาน วัดหนองเชียงทูน จ.ศรีสะเกษ

เม.ย. 55  ร่วมสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน วัดหนองเชียงทูน จ.ศรีสะเกษ

เม.ย. 55  ร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรฤดูร้อน วัดวิมุตยาราม จ.นนทบุรี

มี.ค. 55   ถวายผ้าปูพระกรรมฐาน วัดหนองเชียงทูน จ.ศรีสะเกษ

มี.ค. 55   ร่วมทำบุญถวายปัจจัย วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

มี.ค. 55   ร่วมสมทบทุนในการเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

มี.ค. 55   ร่วมทำบุญถวายปัจจัย วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

มี.ค. 55   ร่วมเป็นเจ้าภาพผลิตสื่อสร้างเสริมคุณธรรม ชมรมเพื่อนคุณธรรม

มี.ค. 55   ร่วมออกโรงทานงานหล่อพระ ณ วัดทางกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา

มี.ค. 55   ร่วมสร้างพระประธาน วัดโนนสวรรค์ จ.บุรีรัมภ์

มี.ค. 55   ร่วมสมทบทุนสร้างโรงครัว วัดหนองคูน้อย จ.มหาสารคาม

ก.พ. 55   ร่วร่วมสมทบทุนซื้อแท้งค์น้ำ ถวายวัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

ม.ค. 55   ร่วมทำบุญมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนตาบอด คนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

--- BSY กิจกรรมเพื่อสังคม-ศาสนา ปี 2554 ---

--- BSY กิจกรรมเพื่อสังคม-ศาสนา ปี 2553 ---

--- BSY กิจกรรมเพื่อสังคม-ศาสนา ปี 2548-2552 ---