Loading...

- เส้นผม และหนังศีรษะ


 

เส้นผมและหนังศีรษะสัมพันธ์กันอย่างไร?

 

หนังศีรษะของเรามีความสัมพันธ์กันกับเส้นผมชนิดแยกกันไม่ได้ เพราะถ้าไม่มีหนังศีรษะหรือหนังศีรษะไม่สมบูรณ์ เส้นผมก็ไม่สามารถงอกขึ้นมายลโฉมให้งดงามสง่าได้ เส้นผมเป็นองค์ประกอบเติมเต็มส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่ธรรมชาติให้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด คนที่ไม่มีผมก็เหมือนไก่ที่ไม่มีขน ซึ่งจะหมดความสวยงามและเอกลักษณ์ไป เส้นผมจะอยู่กับหนังศีรษะได้ ก็ต่อเมื่อสภาพหนังศีรษะสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีจริงๆ คือไม่มีปัญหาต่างๆ มารบกวนผิวหนังศีรษะ แต่ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเข้ามารบกวนหนังศีรษะเมื่อใด ก็อาจจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของเส้นผมอย่างแน่นอน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบมีมากมายทั้งสารเคมีและสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษที่อยู่รอบๆ ตัวของเรา แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายอย่างที่อยู่ภายในตัวของเรา หนึ่งในหลายๆ อย่างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือ

1. สภาวะของไขมันที่มีมากจนเกินไป

2. สภาวะของไขมันที่มีน้อยเกินไป

ไขมันเกิดจากการสันดาปปฏิกิริยาทางเคมีภายในร่างกายของเราทุกคน จากขบวนการดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดของเสียต่างๆ หนึ่งในนั้นคือไขมัน ซึ่งจะถูกขับออกมาตามช่องทางต่างๆ ทั่วร่างกาย รูขุมขนบนหนังศีรษะ คืออีกช่องทางหนึ่งที่ร่างกายขับของเสียออกทางนี้ ซึ่งของเสียที่ขับออกทางนี้มีทั้งไขมัน เกลือ ยูเรีย เป็นต้น บางชนิดก็มีประโยชน์ เช่น ไขมัน ช่วยหล่อเลี้ยงหนังศีรษะให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอ ถ้าขาดซึ่งไขมันก็จะทำให้ผิวหนังศีรษะแห้งแตกกระง่าย  

แต่ไขมันดังกล่าวถ้ามีในปริมาณที่มากเกินความต้องการของผิวหนังศีรษะ ก็อาจก่อให้เกิดโทษได้ การสะสมของไขมันมากๆ ก่อให้เกิดการอุดตันรูขุมขน ซึ่งเป็นทางเดินของเส้นผมบนหนังศีรษะได้ง่าย เส้นผมอ่อนก็จะงอกขึ้นสู่ผิวหนังศีรษะไม่ได้ ปริมาณผมก็จะน้อยลงเรื่อยๆ โดยทั่วไปผมของคนเราจะร่วงทุกๆ วัน แบคทีเรียที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยาย่อยสลายกลายเป็นของเสีย (กรดอ่อนๆ) และของเสียเหล่านี้จะไปทำลายรากโคนผมให้เน่าเสีย ทำให้รากผมอ่อนแอหลุดร่วงง่ายขึ้น เชื้อแบคทีเรียที่หมักหมมนานๆ อาจทำให้เกิดสภาวะคันศีรษะ และการอักเสบตามผิวหนังศีรษะได้  

ถ้าว่าไปแล้วศีรษะของเราก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานี่เอง ดังนั้นจึงหมั่นทำความสะอาดผิวหนังศีรษะและเส้นผมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากไขมันเหล่านี้ ยังมีเกลือ และยูเรีย ที่มีผลกระทบต่อเส้นผม สภาวะหนังศีรษะแห้งหรือผมแห้ง เกิดจากปริมาณไขมันที่ร่างกายขับออกมาน้อยจนเกินไป ซึ่งจะมีผลทำให้ผิวหนังศีรษะแห้งไม่มีสารไขมันหล่อเลี้ยงได้เพียงพอ ทำให้เส้นผมขาดความสมบูรณ์และชุ่มชื้นไปด้วย เส้นผมอาจเล็กและลีบลงเรื่อยๆ แคระแกรน ผิวหนังศีรษะที่แห้งอาจกลายเป็นรังแคได้ในที่สุด  

การสระผมไม่ควรใช้แชมพูที่มีสารรุนแรง เพราะจะทำให้ผิวหนังศีรษะแห้งมากขึ้นและทำลายเส้นผมได้ง่ายๆ ควรใช้ออยจากพืชช่วยบำรุง เช่น น้ำมันมะกอก เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งเส้นผมและหนังศีรษะต่างมีความสำคัญทั้งคู่ ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหา อีกส่วนหนึ่งก็จะมีปัญหาตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องหมั่นดูแลทั้ง 2 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งกรณีผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะมัน (ผมมัน) และผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะแห้งต้องดูแลสุขภาพหนังศีรษะและเส้นผมเป็นกรณีพิเศษอย่างใกล้ชิด